ฝ่ายธุรการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

previous arrow
next arrow
Slider

แนวปฏิบัติตามกฏกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนฉบับที่ 2 พ.ศ.2563

เอกสารประกวดราคา
คู่มือการแก้ไขสัญญา-กรณีแก้ไขงวดเงินงวดง
คู่มือขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงรหัสงบประมาณ
บรรยายแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ-ว845

Top